Regulamin

Postanowienia ogólne.

1. Administratorem i właścicielem serwisu kamex.pl jest firma Kamex ul.Spacerowa31 05-410 Józefów.
2. Kamex nie prowadzi sprzedaży detalicznej, produkty Kamex można zamówić u wszystkich dobrych optyków w Polsce, którzy otrzymali autoryzację Kamex. Lista autoryzowanych punktów optycznych znajduje się w "znajdź optyka"
3. Oprawy okularowe, potocznie nazywane dalej okulary staną się produktem gotowym kiedy wykwalifikowany optyk zamontuje szkła korekcyjne.
4. Realizacja sprzedaży przez Kamex.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Zarejestrowanie się Klienta w serwisie kamex.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania tych zasad. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu bez uprzedzenia użytkownik godzi się na to z góry. Zmiany obowiązują od daty ich publikacji.
5. Użytkownik zarejestrowany, składający zamówienie zwany jest dalej Klientem, Zamawiającym lub Użytkownikiem .
6. Strona www.kamex.pl zwana dalej serwisem, Kamex.
7. Wymagania techniczne. Do korzystania z serwisu kamex.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego muszą być własnością Klienta rejestrującego się w serwisie kamex.pl. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączona opcję obsługi plików typu "cookie".


Rejestracja

1. Logowanie przeznaczone jest dla użytkowników którzy prowadzą działalność związaną z optyką okularową lub okulistyką.
2. W celu rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny.
3. Jeżeli w bazie adresowej Kamex nie ma podmiotu, zostanie poproszony o przesłanie dokumentów potwierdzających działalność gospodarczą.
4. Dane użytkowników zarejestrowanych jako Zakłady Optyczne umieszczone zostaną w otwartym katalogu "znajdź optyka", przeznaczonym dla użytkowników detalicznych. Opublikowane zostaną tylko dane przeznaczone do publikacji publicznej.
5. Każdy użytkownik ma prawo do edycji swoich danych lub ich usunięcia. Można tego dokonać poprzez formularz "rejestracja"

Zamówienia

1. Podane ceny są cenami netto.
2. Zamawiający zostanie poinformowany o zmianie statutu zamówienia poprzez e-mail.
3. Koszt przesyłki i pobrania pokrywa Zamawiający
4. Zamówienia wysyłane są Pocztą Polską, paczką priorytetową
a/ "pobraniowa"
b/ bez pobrania, tylko przy wcześniejszej przedpłacie na konto bankowe.
5. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenie tych danych podczas zamawiania.
6. Zamówienia przesłane do 13:00 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, po 13:00 w kolejnym. Kamex zastrzega sobie możliwe opóźnienia .
7. Składanie i akceptacja zamówienia. Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na stronie internetowej kamex.pl produkty oferowane do sprzedaży. Wkładanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Dodaj". Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Wyślij".
8. Potwierdzenie i realizacja zamówienia. Przyjęcie, wysłanie czy anulowanie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia. Kamex zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia.
9. Możliwość anulowania zamówienia. Klient może anulować zamówienie, jednakże musi to nastąpić nie później niż do godziny 12.00 dnia realizacji zamówienia, drogą telefoniczną.
10. Termin realizacji dostawy jest pośrednio zależny od Poczty Polskiej
11. Odmowa realizacji zamówień. Kamex zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
a) Istnieją wyraźne wątpliwości co do osoby Klienta
b) Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Kamex za wymagające potwierdzenia
c) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu
d) Zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych
12. Sposoby płatności. Klient Kamex dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:
- gotówką przy odbiorze przesyłki dostarczonej Pocztą Polską
- przelewem na indywidualne konto bankowe
13. Przedpłata, przelew na konto bankowe. Kamex zastrzega możliwość uzależnienia realizacji zamówienia od dokonania przez Klienta uprzedniej zapłaty (przedpłaty). Przedpłata za zamówienie jest dokonywana na konto Kamex o numerze .......................................................lub indywidualny numer konta bankowego uwidoczniony podczas zamawiania lub na fakturze Klienta. Kamex nie ponosi odpowiedzialności za przelewy dokonywane na rzecz Kamex a wykonane na numer rachunku nie będący własnością Kamex.
14. Nieobecność klienta. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego (w trakcie składania zamówienia) adresem dostawy, Klient ponosi dodatkowo koszt zwrotu przesyłki do Kamex. Ponowne wysłanie zamówienia wymaga kontaktu telefonicznego ze strony Klienta. Kamex nie ponosi odpowiedzialności za działania pracownika Poczty Polskiej przy doręczeniu przez niego zamówienia Klientowi.
15. Oferta handlowa. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez kamex.pl do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie Oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.

Reklamacje i zwroty

1. Jeżeli przesłany towar nie odpowiada oczekiwaniom Zamawiającego lub Zamawiający stwierdzi jego wady ma prawo złożyć reklamację w ciągu 3 dni od otrzymania przesyłki.
2. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z Kamex, e-mail: kamex@kamex.pl, tel.(022) 789-28-65
3. Kamex zwraca koszty przesyłki tylko w przypadku reklamacji, gdzie błąd leży po stronie Kamex
4. Refundacje. W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, Kamex dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane przez Klienta. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.

Postanowienia końcowe

1. Wszystkie dane osobowe sa gromadzone wyłącznie na potrzeby firmy Kamex Dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97 poz.883). Rejestrując się klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Kamex oraz podmioty współpracujące. Dane przechowywane są w zbiorze danych, na serwerze Kamex.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
3. W świetle często zmieniających się przepisów prosimy o wskazanie ewentualnych, błędnych zapisów regulaminu.Jeżeli jakiś zapis w powyższym regulaminie nie jest zgodny z Kodeksem Ustaw zostanie zmieniony natychmiast po jego wskazaniu.

oprawy okularowe frezowane Józefów

oprawki okularowe Józefów,
producent oprawek Józefów,
oprawy okularowe Józefów

Numery kontaktowe

22-789-28-65
22-789-29-05
798-400-201

Skontaktuj się

kamex@kamex.pl
Czynne od 7 do 15
ul. Spacerowa 31, 05-410 Józefów